Vaegnägijatele

Transpordiamet pakub jalgratturite koolitajate toetuseks erinevaid koolitusi, tasuta õppematerjale ning lisaks on koolituse toetuseks projekt „Jalgratturikoolituse toetamine koolides".

Jalgratturikoolitaja ABC 18.0817.10.2021 I grupp ja 24.09–17.10 II grupp (Koolitusgrupid on täis!)

Esmane sihtrühmesmakordselt jalgratturite koolituse läbiviijad.

Eesmärktoetada jalgratturi koolituse läbiviijaid vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel jalgratturite koolituse planeerimisel, läbiviimisel ja eksamineerimisel.  

Koolituse maht: 2 EAP (52 tundi).

Koolituse läbinud õppija teab:

 • jalgratturi koolitajale ja eksamineerijale ning koolituse dokumentatsioonile esitatavaid nõudeid;
 • koolituse tööplaani koostamise põhimõtteid ja olulisust;
 • jalgratturi juhiloa väljaandmise tingimusi, eksamitulemuste sisestamine liiklusregistrisse.

Koolituse läbinud õppija teab ja oskab selgitada jalgratturi liiklusreegleid.

Koolituse läbinud õppija oskab:

 • Kaasata lapsevanemaid ja kolleege või koostööpartnereid jalgratturi koolituse läbiviimisesse;
 • koostada koolituse tööplaani, kus on mõtestatult lõimitud liikluse teoreetiline õpe praktiliste harjumustega;
 • läbi viia jalgratturi teooria- ja sõidutunde ning jalgratturi teooria- ja sõidueksamit. Koolituse läbinud õpetaja väärtustab jalgratturi koolituse läbiviimisel praktilist sõiduõpet.

Koolituse korraldus: Harno Moodle keskkonnas (I ja II grupp koos) ja praktilised õppepäevad 18.–19.08.2021 (I grupp) või 24.–25.08 (II grupp) Järvamaal Albus, Jäägri villas.

Osalejale väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta. 

Tõendi saamise eelduseks on:

 • kohustuslik osalemine praktilistel õppepäevadel ja vähemalt ühel veebikohtumisel
 • kursuse tööde esitamine: enesetest, grupitööna õpimapp, mis sisaldab liikluskeskkonna analüüsi, koolituse tööplaani, ühe alateema täpsemat planeerimist ja testimist, grupiliikmete eneseanalüüse.
 • osalemine vähemalt 50% veebikohtumistel
 • praktilistel õppepäevadel osalemine;
 • kursuse iseseisvate tööde esitamine.

Koolitajad: Darja Lukašenko-Tšistotin, Marika Luik, Kai Kuuspalu

Koolitusele saab registreeruda lehe allosas. 

Jalgratturikoolitaja ABC jaanuaraprill 2022

Sihtrühm: alustavad jalgratturite koolitajad või koolitajad, kes soovivad koolituse korraldamis- ja läbiviimisalaseid teadmisi põhjalikult värskendada

Eesmärk: toetada jalgratturi koolituse läbiviijaid vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel jalgratturite koolituse planeerimisel, läbiviimisel ja eksamineerimisel.

Koolituse maht: 52 astronoomilist tundi

Koolituse korraldus: Harno Moodle keskkonnas ja kahepäevane praktikum koolivaheajal, aprillis (kuupäevad täpsustuvad). Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

Koolituse läbinud õppija teab:

 • jalgratturi koolitajale ja eksamineerijale ning koolituse dokumentatsioonile esitatavaid nõudeid;
 • koolituse tööplaani koostamise põhimõtteid ja olulisust;
 • jalgratturi juhiloa väljaandmise tingimusi, eksamitulemuste sisestamine liiklusregistrisse.

Koolituse läbinud õppija teab ja oskab selgitada: jalgratturi ja kergliikurijuhi  liiklusreegleid

Koolituse läbinud õppija oskab:

 • koostada koolituse tööplaani, kus on mõtestatult lõimitud liikluse teoreetiline õpe praktiliste harjumustega;
 • läbi viia jalgratturi teooria- ja sõidutunde ning jalgratturi teooria- ja sõidueksamit;
 • Koolituse läbinud õpetaja väärtustab jalgratturi koolituse läbiviimisel praktilist sõiduõpet.

Täpsem info: Marika Luigelt marika.luik@transpordiamet.ee

Jalgratturite koolitajate suveseminar

Jalgratturite koolitajate suveseminar (järgmine planeeritud 2022. aastal) on kogemusvahetuslik koolitus, kus saavad kokku need õpetajad, kes on vähemalt korra noori jalgrattureid koolitanud. Eesmärk on jagada oma häid praktikaid ning saada ideid, kuidas koolitust vaheldusrikkamaks muuta.

Seminari teemad:

 • Teooria ja praktika kogemusvahetus;
 • Muudatused seadusandluses, ettepanekud seadusloomesse;
 • Erinevad praktilised tegevused, mis toetavad koolituse läbiviimist.

Seminari viivad läbi Transpordiamet ennetustöö osakonna eksperdid ja koostööpartnerid.

Kõikidel koolitustel osalenutele edastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Koolidele suunatud projekti info.

Tasuta õppematerjalide info.

Lisainformatsioon: Marika Luik, tel 5615 6709, marika.luik@transpordiamet.ee

 

Registreeru koolitusele