Vaegnägijatele

Transpordiamet pakub jalgratturite koolitajate toetuseks erinevaid koolitusi, tasuta õppematerjale ning lisaks on koolituse toetuseks projekt „Jalgratturikoolituse toetamine koolides".

Jalgratturikoolituse korraldamise lühikursus

Perioodil jaanuar–märts 2021 on jooksvalt võimalik liituda Moodle keskkonnas läbiviidava jalgratturikoolituse korraldamise lühikursusega (enamasti iseseisev). Soovist anna palun teada Marika.Luik@transpordiamet.ee.  

Esmane sihtrühm: jalgratturite koolitused läbiviijad, kes soovivad koolituse korraldamise alaseid teadmisi värskendada.

Eesmärktoetada jalgratturi koolituse läbiviijaid vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel jalgratturite koolituse planeerimisel, läbiviimisel ja eksamineerimisel.

Koolituse maht: Kümme astronoomilist tundi.

Koolituse läbinud õppija teab:

 • jalgratturi koolitajale ja eksamineerijale ning koolituse dokumentatsioonile esitatavaid nõudeid 
 • jalgratturi teooria- ja sõidutundide ning jalgratturi teooria- ja sõidueksami läbiviimisele esitatavaid nõudeid

Koolituse läbinud õppija teab ja oskab selgitada:

 • Jalgratturi liiklusreegleid   

 

Jalgratturi koolitaja ABC

Jalgratturite koolitaja praktilise sõiduõppe koolitusi alates 2021. aastast ei toimu. Praktiline sõiduõpe on liidetud Jalgratturi koolitaja ABC üheks osaks (kaks kontaktõppepäeva). 

Esmane sihtrühmesmakordselt jalgratturite koolituse läbiviijad.

Eesmärktoetada jalgratturi koolituse läbiviijaid vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel jalgratturite koolituse planeerimisel, läbiviimisel ja eksamineerimisel.  

Koolituse maht: 2 EAP (52 tundi).

Koolituse läbinud õppija teab:

 • jalgratturi koolitajale ja eksamineerijale ning koolituse dokumentatsioonile esitatavaid nõudeid
 • koolituse tööplaani koostamise põhimõtteid ja olulisust
 • jalgratturi juhiloa väljaandmise tingimusi, eksamitulemuste sisestamine liiklusregistrisse

Koolituse läbinud õppija teab ja oskab selgitada jalgratturi liiklusreegleid.

Koolituse läbinud õppija oskab:

 • Kaasata lapsevanemaid ja kolleege või koostööpartnereid jalgratturi koolituse läbiviimisesse
 • koostada koolituse tööplaani, kus on mõtestatult lõimitud liikluse teoreetiline õpe praktiliste harjumustega
 • läbi viia jalgratturi teooria- ja sõidutunde ning jalgratturi teooria- ja sõidueksamit. Koolituse läbinud õpetaja väärtustab jalgratturi koolituse läbiviimisel praktilist sõiduõpet.

Jalgratturite koolitajate suveseminar

Jalgratturite koolitajate suveseminar (järgmine planeeritud 2022. aastal) on kogemusvahetuslik koolitus, kus saavad kokku need õpetajad, kes on vähemalt korra noori jalgrattureid koolitanud. Eesmärk on jagada oma häid praktikaid ning saada ideid, kuidas koolitust vaheldusrikkamaks muuta.

Seminari teemad:

 • Teooria ja praktika kogemusvahetus;
 • Muudatused seadusandluses, ettepanekud seadusloomesse;
 • Erinevad praktilised tegevused, mis toetavad koolituse läbiviimist.

Seminari viivad läbi Transpordiamet ennetustöö osakonna eksperdid ja koostööpartnerid.

Kõikidel koolitustel osalenutele edastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Koolidele suunatud projekti info.

Tasuta õppematerjalide info.


Lisainformatsioon: Marika Luik, tel 5615 6709, marika.luik@transpordiamet.ee