Vaegnägijatele

 Tudengite lõputööd


Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, liikumislabori ja Transpordiameti koostöös töötasid kommunikatsioonitudengid õppetöö raames välja ideid koostööks, kus liikumine ja liiklusohutus on omavahel tihedalt seotud. Tudengid esitlesid oma väljatöötatud partnerlusstrateegiaid 25. mail ühiskonnateaduste instituudis. Tutvu tulemustega:


Erialasid Lõimiva Uuenduse (ELU) projektid

  • Koostöös TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseumiga uurisid Tallinna Ülikooli üliõpilased lapse elu Eesti Vabariigis enne II maailmasõda. Projekti käigus on valminud taskuhääling laste liiklusohutuse teemal 1930. aastatel. Valminud on esimene tööversioon taskuhäälingust teemal „Milline oli linnalapse koolitee 1930. aastatel?” https://soundcloud.com/veronika-varik/mix-by-audio-joinercom
  • Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ELU töögrupil on valminud eakale liiklejale mõeldud informatiivne ja meelelahutuslik brošüür. Projekti eesmärk oli haavatavate inimgruppide toetamine täiskasvanuõppe abil.
  • Koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga viidi 2018. aasta kevadsemestril läbi ELU projekt „Tööriistakast” õpetajale liiklusohutusalaseks tegevuseks. Tudengeid registreerus antud temaatilist projekti läbi viima kahe grupi jagu.
  • Tallinna Ülikooli tudengid tegid 2018. aastal ELU projekti raames liiklusohutuse õppevideod ja juhendi õpetajale. Videote eesmärk on tõsta lasteaias käivate koolieelikute ning esimeses kooliastmes (1.3. klass) õppivate laste teadmisi ohuolukordadest, mis neil liikluses ette võivad tulla. ELU projekti videod teeületusest:
Remote video URL
Remote video URL