Vaegnägijatele

Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teist“ on suunatud 6.–8. klassi õpilastele üle Eesti. KEAT koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel.

Programm koosneb teoreetilisest osast, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse alusel ja vähemalt ühepäevasest ohutuslaagrist, kus testitakse ja kinnistatakse omandatud teadmisi ja oskusi.

Koolituse läbinud noor inimene oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Ta teab, kuidas tulekahju ennetada, ja oskab tulekahju korral õigesti käituda. Talle on selgeks saanud ohutu ujumise põhitõed ja ta oskab tegutseda, kui märkab uppujat. Ta käitub liikluses õigesti ja teab, millal helistada hädaabinumbril 112 või millal pöörduda politsei poole. Ta teab alkoholi, tubaka ja uimastitega seonduvast. Ta oskab peatada verejooksu, aidata põletuse või luumurru korral.

Kõikidel projektis osalevatel koolidel on võimalus lisateemadena käsitleda raudteeohutust, lõhkeainete, vaimse ja füüsilise vägivallaga seonduvat leppides koolitused spetsialistiga varakult kokku.

KEAT liiklusteema tegevusi koordineerib Transpordiamet. Ennetustöö eksperdid viivad läbi liikluskoolitusi õpetajatele teemal „Õpilaste ettevalmistus KEATiks ning liikluskasvatuse läbiviimine koolis“.

Sellelt lehelt on võimalik õpetajal leida abimaterjale liiklusteema käsitlemiseks koolis.

Siit leiad õpetajate endi ideid liikluskasvatuse lõimimiseks erinevatesse ainetundidesse:

Samuti on ideed vene keeles saadaval:

Galerii

KEAT