Vaegnägijatele

Sellelt lehelt leiad infot 6. klasside õpilastele mõeldud „Kaitse end ja aita teist" (KEAT) programmi kohta.

„Kaitse end ja aita teist"  koolitusprogrammi eesmärk on toetada 6. klasside õpilaste erinevate ohutusvaldkondade teemade omandamist läbi koolides toimuvate koolituste ja õppetegevuse. Programm lõpeb õppeaasta lõpus toimuva koolidevahelise ohutusalase laagriga, kus testitakse ja kinnistatakse omandatud teadmisi ja oskusi.

Koolitusprogrammi läbinud noor oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Programmi raames käsitletakse koolides järgmisi teemasid: tule-, vee- ja plahvatusohutus, valmisolek hädaolukorraks, küberturvalisus, esmaabi andmine, liiklusohutus ja kohtumine metsloomaga. Laagrites lisanduvad teemadena raudteeohutus ja elektriohutus. 

KEAT liiklusteema tegevusi koordineerib Transpordiamet. Maakondade ennetustöö eksperdid viivad läbi liikluskoolitusi õpetajatele teemal „Õpilaste ettevalmistus KEATiks ning liikluskasvatuse läbiviimine koolis“. Sellelt lehelt on õpetajal võimalik leida abivahendeid ja kasulike viiteid ning mänge ja töölehti liiklusteema käsitlemiseks.