Vaegnägijatele

​Elu sõit – õppematerjal noortele mopeedihuvilistele

Õppematerjal on üheks võimalikuks abimaterjaliks üldhariduskooli kolmandas kooliastmes läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel või noorte mopeedijuhtide koolituse läbiviimisel.

Selle abil on võimalik käsitleda järgnevaid teemasid: nõuded mopeedile ja mopeedijuhile, ohutu liiklemine mopeediga, riskeeriv käitumine, liiklusõnnetusse sattunud kaaslase abistamine, vastutus.

Õppematerjal koosneb:

 

Õppematerjali on välja töötanud Marina Paddar Politsei- ja Piirvalveameti Lõuna prefektuurist ning Kai Kuuspalu ja Reesi Efert Transpordiamet ennetustöö osakonnast.

Remote video URL

 


Viimane piknik

Käesolev õppematerjal on üheks võimalikuks abimaterjaliks noorte riskivältimise teema käsitlemisel noorte autojuhtide ettevalmistuses ja üldhariduskoolis läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raames. Antud õppematerjal on välja töötatud Lõuna Eestis aastate jooksul läbiviidud koostöö – koolitusprojekti „Igaüks turvaliselt 12.klassi“ alusel.

 

Remote video URL