Vaegnägijatele

2016. aastal valmisid Transpordiameti ja Teadusteater Kvark koostöös õppeklipid füüsikatundidesse, mis oli senise õppematerjali täienduseks. Klippide eesmärk on aidata tekitada rohkem seoseid füüsikas õpitava ning reaalse liikluskeskkonna ning -situatsioonidega.

Turvavöö

Remote video URL

Helkur

Remote video URL

Reaktsiooniaeg

Remote video URL

Hõõrdejõud

Remote video URL

Õppeklippide juurde on loodud ka juhendmaterjal õpetajale tunni huvitavamaks läbiviimiseks Peer Instruction meetodi abil.

Kõik klipid (sh venekeelsed) on leitavad Transpordiameti Youtube kanalil.