Vaegnägijatele

Liiklusest nii ja teisiti

2016. aastal valmisid Transpordiameti ja Teadusteater Kvark koostöös õppeklipid füüsikatundidesse, mis oli senise õppematerjali täienduseks. Klippide eesmärk on aidata tekitada rohkem seoseid füüsikas õpitava ning reaalse liikluskeskkonna ning -situatsioonidega.

Liiklusest nii ja teisiti. Turvavöö:

Video file

О движении так и этак. Ремень безопасности: https://www.youtube.com/watch?v=FylmJTQdm-0

Liiklusest nii ja teisiti. Turvavöö:

Video file

О движении так и этак. Ремень безопасности: 

(18) О движении так и этак. Ремень безопасности - YouTube

Liiklusest nii ja teisiti. Reaktsiooniaeg:

Video file

О движении так и этак. Время реакции: https://www.youtube.com/watch?v=RSfoO6fPesk

Liiklusest nii ja teisiti. Hõõrdejõud:

Video file

О движении так и этак. Сила трения: https://www.youtube.com/watch?v=aGxI6S29tO4

Õppeklipi juurde on loodud ka juhendmaterjal õpetajale tunni huvitavamaks läbiviimiseks Peer Instruction meetodi abil.