Vaegnägijatele

Liikluskasvatus koolieelses lasteasutuses on igapäevane, üldisesse õppe- ja kasvatustegevusse lõimitud väärtuskasvatus. Transpordiameti ennetustöö osakonna oluliseks prioriteediks on olnud õpetajate tegevuse igakülgne toetamine. Liikluskalender on üks abivahend õpetajale oma rühmas liikluskasvatuse läbiviimiseks. 

Image
Liikluskalender 2022-2023

Iga kalendrikuu on konkreetse liiklusteema ja -sõnumiga. Igale kuule eelneb õpetajale suunatud vaheleht, mis on abiks liikluskasvatuse planeerimisel ja läbiviimisel. Kalendrist leiad häid ideid igapäeva õppetegevustesse ja mängudesse liiklusteema lõimimiseks ja vanemate kaasamiseks. Lisaks on iga kuu juures teema ilmestamiseks pilt, mille juurde on liiklusteemaliseks kohandatud ka üks tuntud vanasõna või kõnekäänd. Kalender võimaldab iga kuu lastega koos kirja panna selle kuu olulisim liiklusreegel, mida nii lasteaias kui ka kodus meeles pidada ja järgida.

Liikluskalendri kohta rohkem infot leiad SIIT.