Vaegnägijatele

Liiklusohutusprogrammi raames on valminud lisaõppematerjal põhikooli ja gümnaasiumi astmele „Liiklusest nii ja teisiti”.

Materjali eesmärk on liikluses esinevate nähtuste seletamine füüsika mõistete abil.

Õppematerjali koostas 2009. aastal Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi lektor Anneli Roode ning selle valmimist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning Transpordiamet. Transpordiamet on õppematerjali uuendatud 2016. a ja viinud vastavusse muutunud liiklusseadusega.

Lisaõppematerjal füüsikatundideks on pdf-formaadis loetav ja avatav kõigi pdf-i toetavate programmidega.

Materjal on jaotatud kolmeks osaks:

  1. metoodilised juhised õpetajale;
  2. töölehed;
  3. lisalugemise tekstid õpilastele.

Kui töölehed võimaldavad ülesannete ja küsimuste kaudu luua seoseid kogemuste ja teadmiste vahel, siis lisalugemise tekstid aitavad kummutada mõningaid liiklusega seotud väärarusaamu ning on täienduseks õppetekstidele.

Õppematerjal „О движении так и этак. Рабочие листы и дополнительное чтение для уроков физики“ on nüüd ka vene keeles

ppeklipi juurde on loodud ka juhendmaterjal õpetajale tunni huvitavamaks läbiviimiseks Peer Instruction meetodi abil.

Remote video URL
Remote video URL
Remote video URL
Remote video URL