Vaegnägijatele

Liikluskasvatus on riiklikus õppekavas läbiva teemana. Õpetajate toetuseks pakub Transpordiamet temaatilisi koolitusi.

Ohutu liiklemise toetamine I kooliastmes

Sihtgrupp: I kooliastme õpetajad.

Koolituse eesmärk: liiklusteemade lõimine igapäevasesse õppeprotsessi I kooliastmes;
Liiklusaabitsa kasutamine 1.–2. klassis, liikluse õpitulemused, olulised veebikeskkonnad ning õppe- ja abimaterjalid. Toetada üldhariduskoolide I kooliastme õpetajaid riikliku õppekava läbiva teema “Tervis ja ohutus” elluviimisel. 

Grupi suurus: 15–25 õpetajat
Koolituse aeg: 6
akadeemilist tundi
KoolitajadTranspordiameti liiklusohutuse osakonna ekspert ja Politsei- ja Piirivalveameti piirkonna ekspert.

Koolitusel osalenutele väljastatakse tõend. 

Lisaks loengule on rühmatöid, arutelusid ja praktilisi tegevusi õues. 

Korraldajal on õigus teha koolituskavas muudatusi.

Koolitus on tasuta!

Koolituse saamiseks võta palun ühendust oma piirkonna eksperdiga, kelle kontaktid leiad siit.