Vaegnägijatele

Järjepideva liikluskasvatuse toetamiseks on Transpordiamet välja töötanud õpetajatele soovitused teemade käsitluseks kuude lõikes.

NB! Plakatit „Aastaring liikluses“ on võimalik tellida tellimiskeskusest.

September: Tere, kool!

Tähelepanelikkus, sõbralik suhtlemine teiste liiklejatega, veendumine teeületuse ohutuses nii jalakäija kui ka jalgratturina.

Riskid: tähelepanu häirivad kõrvalised tegevused – nutiseadmed, kõrvaklapid; ohtlikud kohad kooliteel.

Ära unusta lõimimast oma tööplaanidesse liiklusteemat! Abiks on TÜ-s välja töötatud läbivate teemade käsitlemise juhendid ja hindamisvahendid. Arutle õpilaste ja vanematega liiklusohutusteemadel ning kasuta Maanteeameti õppematerjale.

Oktoober: Tee end liikluses nähtavaks!

Pimeda aja ohud: piiratud nähtavus, must jää, sügisesed tingimused vahelduvad talvistega.

Oluline on teha end nähtavaks nii jalakäija (helkur, erksavärvilised riided) kui ka ratturina  (riietus, käemärguanded, rattatuled ja -helkurid).

Lisaks vestlustele põimi programmi ka helkurteemalised loov- ja uurimistööd ning referaadid. Vii läbi katseid erinevate helkuritega. Kasulikke näpunäiteid ja abistavaid õppematerjale leiad www.liikluskasvatus.ee lehelt.

November: Ettevaatust, libe tee!

Libeduse ja lumerohkusega kaasnevad ohud teeületusel, eelkõige piiratud nähtavus.

Pikeneb autode pidurdusteekond. Talverõõmud ja tihe liiklus ei kuulu kokku.

Tee katseid ja anna õpilastele erinevates ainetundides temaatilisi ülesandeid. Küsi nõu ja täiendavaid vahendeid oma piirkonna liiklusohutuse ennetajalt!

Detsember: Mina hoolin?

Kuidas märgata ja arvestada teiste liiklejatega? Liikluses tähendab „tere“ silmsidet, „aitäh“ aga käeviibet ja peanoogutust.

Algata diskussioon kolleegide ja õpilaste seas – mida saavad nemad teha igapäevases liikluses enda turvalisuse tagamiseks. Räägi õpilastele julgusest sekkuda ja vahetage kogemusi. Toeta toredaid algatusi, nt helkurite jagamist.

Jaanuar: Ohoo – Maanteeameti kampaania!

Millised on peamised teemad ja probleemkohad liikluses?

Millised Maanteeameti kampaaniad on meelde jäänud?

Vaata koos õpilastega erinevaid kampaaniaklippe, sh ka mujalt maailmast. Lisainfot leiad www.liikluskasvatus.ee lehelt.

Veebruar: Traksid peale!

Turvavöö korrektne kinnitamine nii ees- kui tagaistmel.

Laste puhul turvavarustuse kasutamine. Peatoe õige asendi olulisus.

Vaata koos õpilastega DVD-d „Turvavöö võib päästa elu“. Hea teema aruteludeks, uurimus ja loovtöödeks ning vaatlusteks.

Märts: Sul on ainult üks elu!

Ohud nutiseadmete ja kõrvaklappide kasutamisel jalakäija ja jalgratturina.

Julgus autos kaassõitjana oma ohutusele kaasa aidata – märkamine, sekkumine.

Uuri, millised on õpilaste ja nende vanemate liikluskäitumuslikud harjumused. Kasuta õppeprotsessis Maanteeameti ja Operation Lifesaver Estonia kampaaniate materjale.

Aprill: Jalgrattasõit on ajavõit!

Sõidukorras ratas on tervislik sõiduvahend.

Sõiduosavuse arendamine, liiklusreeglite ülekordamine, nt teel paiknemine, käemärguanded, teeületus.

Mis vanuses võib hakata sõitma pisimopeedi ja mopeediga?

Kasuta võimalust tellida tasuta õppematerjale. Suuna õpilased www.liikluskasvatus.eelehele, et õppida läbi testide ja mängude. Praktiline sõiduoskuste harjutamine, kasutades vigurelemente.

Mai: Sõpradega koos!

Ohud ja reeglid õppekäikudel ja -ekskursioonidel.

Riskeeriv käitumine tänaval: jooksmine, tõuklemine, joove, ohtlikud teeületamismängud.

Grupi mõju, oskus öelda „ei“, kodanikujulgus, sekkumine.

Õppekäik on hea võimalus liikluskasvatuse eesmärkide täitmiseks ja õpilaste käitumise/ hoiakute vaatlemiseks. Mõtle hoolikalt läbi teekonna ohutus, leppiga eelnevalt kokku reeglid. Analüüsige noorte riskeerivat käitumist läbi temaatiliste ülesannete, esseede, probleemõppe jne.

Image
Aastaring1-215x300