Vaegnägijatele

Koostööprojekt „Vigurelemendid“ on uuenenud!
Projekt on loodud , et toetada üldhariduskoolides jalgratturikoolituse sõiduõppe mitmekesistamiseks ja läbiviimiseks vigursõiduelementide komplekti soetamist ja valmistamist.

Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid

Koostööprojekt „Jalgratta õpperaja elemendid“ (endine nimetus „Vigurelemendid“) toetab üldhariduskoolides läbiviidava jalgratturikoolituse praktilise sõiduõppe tundide tegevusi. Samas toetab projekt kaliikluskasvatuse lõimimist erinevate ainetundide kaudu – õpetajate juhendamisel saavad õpilastel ise meisterdada jalgratturi koolituseks vajalikke elemente.

Osapoolte koostööna valminud jalgratta õpperaja komplekti kuulub:

Koonused 26 tk (20 väikest ja 6 suurt), piirdelint, markeerimisvärv, puidust lipid/lameklotsid (kuni 90) või madalad silikoonist koonused, liiklusmärkide tugipostid alusel ning liiklusmärkide komplekt (17 tk), pidurduslatt (puna-valgete triipudega), rajalaud, miniestakaad kaldtee, Kõrguslatt koos tugipostidega (reguleeritava kõrgusega), raskesti läbitav teelõik, „tuulelipud“, kahepoolsed tahvlid või muu lahendus

Täpsem info projekti metoodilisest materjalist.

Registreerimisvormi saab täita alates novembrikuust 2020. Maanteeameti poolt anname materjalid üle alates 2021. aasta jaanuarist.

Projektis osalemiseks võta ühendust paikkondliku eksperdiga.